امروز : جمعه 08 مهر 1401 ساعت : 05:59:56

پیگیری

پایگاه خبری \"بهشهرما\"؛ در راستای اهداف اطلاع رسانی خود و به عنوان مرجعی برای پیگیری مشکلات مردم و جامعه، این بخش را راه اندازی کرده است.

بروز مشکلات و مسائل گوناگون برای هر یک از شهروندان، امری جاری است، ولی گاهی این مسائل جنبه عمومی یافته، یا برای شماری از شهروندان تکرار می‌شود. از همین روی، «بهشهرما» در نظر دارد در راستای رسالت رسانه ای خود، چنین مواردی را تا رسیدن به پاسخ مناسب از سوی مسئولین مربوطه پیگیری کرده و برای روشن شدن اذهان عمومی نسبت به چگونگی فعالیت مسئولین، آنها را منتشر نماید.

بر این اساس، «بهشهرما » بنا دارد با دریافت پیام‌های مردمی که دربردارنده مشکلات عمومی و احیانا شخصی آنهاست، اقدام به انتقال آن به شخص یا نهاد مربوطه و پاسخ آن را دریافت و منتشر کند. حال آن که اگر شخص یا اشخاص مسئول، از مسئولیت خود شانه خالی کرده یا در فرصت در اختیار، از پاسخگویی خودداری کردند، «بهشهرما » مسائل پیش آمده را به همان شکل منتشر خواهد کرد.